BPH

BPH är en beskrivning av hundens personlighet och beskriver vilka starka och svaga sidor hunden har och hur den reagera och hantera olika situationer. Värdefull information som gör att man får större förståelse för sin hund och kan uppmuntra och stöjda den på rätt sätt i olika situationer och man kan får en förklaring till eventuella oönskade beteénde. 

Hunden ska vara 

  • minst 1 år
  • idmärkt
  • vaccinerad
  • oregistrerad hund måste ha tävlingslicens
  • Ägaren medlem i SKK/special-/rasklubb.

Vill du läsa mer om BPH så finns det på SKK.s webb https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/