Darbamaz Her-Kul-Ezz hann att deltaga i fem valputställningar. 1 BIR och 4 BIM

Darbamaz Dawa Want-Ezz "Signe" Helena Mellgren och Darbamaz Dawa Her-Kul-Ezz Tomas Svensson BIR och BIM valp SKK Norrköping.